Lauttasaarentien itäpäässä uudistetaan pyöräväyliä

Lauttasaarentien itäpäässä uudistetaan pyöräväyliä

Helsingin kaupunki uudistaa liikennejärjestelyjä Lauttasaarentiellä Meripuistotien ja Lauttasaaren sillan välillä. Uudistuksessa muun muassa rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat ja portaat sillan pohjoisreunaan. Samalla parannetaan kadun teknisiä rakenteita. Työt alkavat viikolla 23 ja kestävät noin vuoden.

Katutyö haittaa jalankulkua, pyöräilyä ja moottoriliikennettä. Työ ei vaikuta joukkoliikenteen reitteihin, mutta pysäkkien sijoittelu voi hetkellisesti muuttua.

Liikennejärjestelyt muuttuvat työvaiheiden mukaan, mutta työmaan läpi kulkeminen on mahdollista koko urakan ajan. Liikenteen poikkeusreitit merkitään opasteilla. Urakka-alueella on samaan aikaan meneillään Lauttasaarentie 8:n talonrakennustyömaa, jolla on vaikutuksia liikenteeseen.

Työt aiheuttavat jonkin verran melua. Työt pyritään tekemään päiväsaikaan, mutta joitakin työvaiheita joudutaan mahdollisesti tekemään poikkeuksellisiin aikoihin. Mahdollisista häiritsevistä töistä tiedotetaan etukäteen.

Urakan on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan noin vuodessa. Hankkeen urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.

Pyöräilyä ja jalankulkua sujuvoitetaan

Uudistuksessa parannetaan pyöräilyn ja jalankulun järjestelyjä Lauttasaarentiellä. Meripuistotien ja Lauttasaaren sillan välille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat. Jalankulkijoille rakennetaan uudet portaat sillan pohjoisreunaan alikulkukäytävän ja ulkoilutien kohdalle.

Uudistuksen myötä moottoriliikenteen järjestelyt muuttuvat niin, että Pohjoiskaaren risteyksestä jatkaa liikennevalojen jälkeen jatkossa vain yksi kaista Lauttasaaren siltaa itään päin. Tällä hetkellä liikennevalojen jälkeen kulkee kaksi kaistaa, joista toinen loppuu ennen siltaa. Kääntyville autoille säilytetään liikennevalot ja omat kaistat Meripuistotien ja Pohjoiskaaren liittymissä.

Autoille tulee noin kymmenen uutta pysäköintipaikkaa kadun varteen.

Remontin osana parannetaan myös Lauttasaarentien valaistusta, kuivatusta ja muita teknisiä rakenteita. Urakka-alueella olevat bussipysäkit uusitaan.

Lauttasaarentieltä joudutaan poistamaan remontin yhteydessä kymmenen vanhaa lehtipuuta uusien kaistajärjestelyiden vuoksi. Tien molemmin puolin istutetaan uudet puurivit, yhteensä 25 uutta puutta.

Kaupungin käytetyin pyöräväylä

Lauttasaarentien itäpäädyn uudistaminen perustuu vuonna 2019 valmistuneeseen katusuunnitelmaan, jonka keskeinen tavoite on jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Nyt rakennettavat pyöräkaistat ovat jatkoa Lauttasaarentielle jo aiemmin valmistuneille yksisuuntaisille kaistoille, jotka kulkevat Ruukinlahdentielle asti. Tulevaisuudessa pyöräkaistoja parannetaan myös Lauttasaarentien länsipäässä Ruukinlahdentien ja Isokaaren välillä.

Lauttasaarentiehen kytkeytyvä Lauttasaaren silta on Helsingin käytetyin pyöräväylä. Vuonna 2021 sillalla laskettiin kulkeneen pyöräilijöitä 970 000 kertaa. Myös jalankulkijamäärät ovat suuria. Kesäkuisena mittauspäivänä sillan ylitti 1070 jalankulkijaa.

Lähde: Helsingin kaupunki

Katso myös samalla nämä aiheet muualta:
junat kartalla
Elisa puhelimet

2 thoughts on “Lauttasaarentien itäpäässä uudistetaan pyöräväyliä

  1. Paluuviite: - Kulkeva.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *