Arkeologiset kaivaukset alkavat Pirkkalassa – jalankulun ja pyöräilyn väylän turvallisuus paranee liittymässä

Pirkanmaan ELY-keskus osallistuu arvokkaan historian tallentamiseen tiehankkeen yhteydessä Pirkkalassa. Arkeologisilla pelastuskaivauksilla mahdollistetaan tiesuunnitelmavaiheessa esitetyn liittymätien rakentaminen siten, että pyöräilijät ja jalankulkijat voivat liikkua turvallisemmin kiinteistöliittymän kohdassa.

Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo ovat tehneet arkeologisesti merkittäviä havaintoja Pirkkalankylässä. Alueella on hyvin säilynyt viikinki- ja ristiretkiajan asuinpaikka sekä myös keskiaikaisen kylän jälkiä.

Pirkkalan Reippiin johtava jalankulun ja polkupyöräilyn väylä Anian rantatien eli maantien 3022 varrelle rakennettiin vuonna 2014. Samalla aloitettiin liittymätien rakentaminen, joka keskeytettiin Museoviraston ja Maakuntamuseon toimesta. Koekaivauksissa havaittiin, että peltokerroksen alla on säilyneenä toden-näköisesti rautakautiseen asuinpaikkaan liittyviä rakenteita.

– Kohteessa on tehty jo aiemmin arkeologisia tutkimuksia useana vuonna. Aikaisemmat kaivaukset ovat kohdistuneet pääasiassa vastakkaiselle puolelle Anian rantatietä, ja siellä havainnot rautakautisesta asutuksesta ovat olleet merkittäviä ja löytöaineisto runsasta. Nyt tutkimuksissa selviää tarkemmin, minkälaisena asuinpaikka jatkuu koilliseen ja itään, ja sen laajuudesta saadaan uutta tietoa, kertoo kohteesta arkeologi Sanni Salomaa Muuritutkimus Oy:stä.

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus paranee

Liittymätien sijainnista on käyty vuosien varrella neuvotteluja ja tehty vaihtoehtoistarkasteluita. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on valittu liittymän siirtäminen nykyisestä paikastaan noin 60 metriä pohjoiseen.

– Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus paranee, kun liittymä siirtyy rakennuksen kulman takaa kauemmaksi ja esimerkiksi maatalousajoneuvoista näkee paremmin jalankulkijat ja pyöräilijät, sanoo tienpidon asiantuntija Antti Laine Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kaivaukset kestävät noin kaksi kuukautta

Ennen kuin jalankulun ja pyöräilyn väylän liikenneturvallisuutta parantava liittymän siirto voidaan toteuttaa, Museovirasto edellyttää tehtäväksi liittymätien kohdalta pelastuskaivauksia. Kaivaukset alkavat heinäkuussa ja niiden arvioitu kesto on noin kaksi kuukautta. Kaivauksista ei aiheudu haittaa jalankulkijoille tai pyöräilijöille, mutta toivomme kohdetta ohitettaessa varovaisuutta.

Hankkeen kustannukset riippuvat kaivauksen aikana tehtävistä löydöksistä. Yleisesti voidaan todeta, että arkeologinen kaivaustyö on arvokasta, koska työ suoritetaan pääsääntöisesti tarkasti käsin kaivamalla noudattaen erityistä varovaisuutta.

– Kohde sijaitsee historiallisesti erittäin merkittävässä ympäristössä, siksi kaivauskustannusten arvellaan olevan korkeita. On hienoa, että voimme säilyttää arvokasta historiaa ja samalla toteuttaa liikenneturvallisuutta parantavan ratkaisun, toteaa Laine.

Lähde: STT Info

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *