Pyöräilyolosuhteet paranevat Saariston Pienellä Rengastiellä

Saariston pienellä rengastiellä kehitetään pyöräilyn olosuhteita. Kesän 2021 aikana pienelle rengastielle saatiin uuden tieliikennelain mukaiset pyöräilyn opasteet. Olemassa olevia jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannettiin uusimalla päällystettä Paraisilla sekä leventämällä ja päällystämällä kivituhkapintainen väyläosuus ennen Nauvon lauttarantaa. Pienen rengastien varrelle asennetaan pyörien pikahuoltopisteitä, joista osa on jo saatu paikoilleen. Myös muita parannuksia on tulossa. Parannukset toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Naantalin ja Paraisten yhteisrahoituksella ja ne ovat osa valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta (MAL-sopimus).

Saariston pieni rengastie on rengasreitti, joka alkaa Turusta ja kulkee Naantalin ja Rymättylän kautta Hankaan, sieltä yhteysaluksella Nauvoon, josta edelleen Paraisille ja takaisin Turkuun. Reitin voi kiertää kumpaan suuntaan tahansa. Koko reitti on nyt opastettu uuden tieliikennelain mukaisilla pyöräilyn opasteilla, joissa on Saariston rengastien tunnus ja näin ollen pyöräillessä on nyt helppo seurata oikeaa reittiä.

Pienen rengastien jalankulku- ja pyöräilyväylää uudelleen päällystettiin Paraisten keskustan ja Ersbyn välillä noin kolmen kilometrin matkalla ennen heinäkuun pyöräilysesonkia. Lisäksi Lillmälössä levennettiin ja asfaltoitiin viimeinen kivituhkapintainen osuus ns. polkutiestä ennen Nauvon lauttarantaa. Parannettu osuus oli noin kolme kilometriä. Näin saatiin valmiiksi koko 13 kilometrin pituisen polkutien parantaminen ja osuus on nyt kokonaisuudessaan asfaltoitu. Tälle entiselle polkutieosuudelle asetettiin myös ennakkovaroitusmerkkejä yllättävistä mutkista ja jyrkistä mäistä. Polkutie on aikoinaan rakennettu edullisesti suunnitteluohjeista tinkien, joten siellä on tavanomaisesta pyörätiestä poikkeavia mutkia ja mäkiä. Niitä ei kustannussyistä voitu parantaa polkutien päällystämisen yhteydessä. Ennakkovaroitusmerkeillä pyritään kuitenkin ehkäisemään yllättäviä tilanteita ja mahdollisia onnettomuuksia.

Pienen rengasten varrelle asennetaan myös viisi pyörien pikahuoltopistettä. Näistä neljä pistettä on jo saatu paikoilleen ja ne sijaitsevat Paraisten keskustassa, Lillmälön lauttarannassa, Hangassa ja Röölässä. Pikahuoltopisteestä löytyvät yleisimmät pyörän huollossa tarvittavat työkalut sekä jalkapumppu. Pikahuoltopisteessä on mahdollista nostaa pyörä telineelle huollon ajaksi.

Pienen rengastien tulevia parantamistoimenpiteitä on niin ikään MAL-hankkeena rakennettava jalankulku- ja pyöräilyväylä Särkänsalmen sillan kohdalle Naantalissa. Uusi väylä tulee olemaan noin 1,2 km pitkä ja sen myötä muodostuu yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteys Naantalista Merimaskuun. Väylän kustannusarvio on noin 3,0 milj. €. Kustannukset jakautuvat puoliksi Naantalin kaupungin ja ELY-keskuksen kesken. Rakentamistyöt alkavat vuonna 2022, jonka aikana hanke on tarkoitus saada myös valmiiksi.

Prostvikin ja Nauvon välisen jalankulku- ja pyöräilyväylän tarve on jälleen nostettu keskusteluihin. Kyseiselle välille on laadittu tiesuunnitelma jalankulku- ja pyöräilyväylästä 2010-luvun alkupuolella, mutta väylä jäi silloin rahoituksen puuttuessa toteuttamatta. Tiesuunnitelman päivittäminen on nyt todettu tarpeelliseksi sekä ELY-keskuksen että Paraisten kaupungin osalta. Väylän ratkaisuja joudutaan tiesuunnitelmassa muuttamaan nykyisen ohjeistuksen mukaiseksi. Norrströmmenin ja Biskopsön siltojen leventäminen on todettu erittäin haastavaksi ja osin mahdottomaksi. Rahoitusta tiesuunnitelman päivitykseen ei vielä ole.

Saariston pienen rengastien lisäksi parantamistoimia tullaan pohtimaan ns. isolla rengastiellä eli Saariston varsinaisella Rengastiellä. Rengastie kulkee Turusta Naantalin kautta Kustaviin ja sieltä Brändön, Houtskarin ja Korppoon kautta Paraisille ja takaisin Turkuun. ELY-keskus käynnistää todennäköisesti vuonna 2022 ison rengastien jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatimisen.

Lähde: STT Info

1 thought on “Pyöräilyolosuhteet paranevat Saariston Pienellä Rengastiellä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *