Suomi on pyöräilytaidon oppimisen kärkimaita maailmassa

Suomi on pyöräilytaidon oppimisen kärkimaita maailmassa

Suomi on pyöräilytaidon oppimisen kärkimaita maailmassa

Suomessa pyöräilytaidon oppimisikä oli kymmenen maan vertailututkimuksessa toiseksi varhaisin. Kaikissa vertailuun osallistuneissa maissa pyöräilytaidon oppiminen oli varhaistunut keskimäärin noin yhdellä ikävuodella 1960-luvulta 2010-luvulle. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja yhdeksän ulkomaisen yliopiston yhteistyönä toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan pyöräilytaidon keskimääräinen oppimisikä vaihteli noin neljän ja seitsemän ikävuoden välillä. Varhaisimmin pyöräilemään opittiin Hollannissa, Suomessa ja Belgiassa ja myöhäisimmin Portugalissa, Brasiliassa ja Meksikossa.

Hollannissa, Suomessa ja Belgiassa pyöräilytaidon oppimisikä oli merkittävästi varhaisempi verrattuna muihin vertailtuihin maihin. Hollannissa pyöräilytaito on opittu keskimäärin 4,2-vuotiaana, Suomessa 4,8-vuotiaana ja Belgiassa 5,1-vuotiaana. Toista ääripäätä edustaneissa maissa, Portugalissa, Brasiliassa ja Meksikossa, pyöräilytaito opittiin keskimäärin 6,2–7,5-vuotiaana.

– Suomalaislasten tiedetään oppivan motoriset perustaidot kansainvälisesti vertaillen varhain, ja nyt sama ilmiö havaittiin myös pyöräilytaidon oppimisessa. Pyöräilytaito voidaan katsoa yhdeksi perustavanlaatuiseksi lapsuusaikana opittavaksi motoriseksi taidoksi, jolla on elinikäinen käyttöarvo, toteavat yliopistonlehtori Arto Laukkanen ja tutkijatohtori Elina Hasanen.

Pyöräilytaidon oppiminen on varhaistunut useimmissa maissa

Pyöräilytaidon oppimista tarkasteltiin vertailtujen maiden osalta kolmessa eri sukupolvessa: vuosina 1960–1979, 1980–1999 sekä 2000–2019 syntyneillä. Oppimisiän havaittiin keskimäärin pienentyneen sukupolvi sukupolvelta. Vuosien 1960–1979 välillä syntyneillä keskimääräinen oppimisikä oli vielä 6,2 ikävuotta, 1980–1999 syntyneillä 5,7 ikävuotta ja 2000–2019 syntyneillä enää keskimäärin 5,2 ikävuotta.

Oppimisiän kuitenkin havaittiin pienentyneen suhteessa eniten maissa, joissa oppimisikä oli myöhäisin. Esimerkiksi Meksikossa oppimisiän havaittiin pienentyneen vuosina 1960–1979 syntyneiden noin 8,5 ikävuodesta 2000–2019 välillä syntyneiden noin 7 ikävuoteen. Vastaavasti Hollannissa pyöräilytaidon oppimisikä ei ollut juurikaan muuttunut sukupolvien välillä vaan oli säilynyt reilussa neljässä ikävuodessa. Oppimisikään suhteutettu maiden keskinäinen järjestys säilyi lähes muuttumattomana eri sukupolvia vertailtaessa.

Jatkossa olisi tärkeää selvittää, mitkä tekijät selittävät maiden ja sukupolvien välisiä eroja pyöräilytaidon oppimisiässä. Tutkijaryhmä olettaa, että pyöräilytaidon varhainen oppiminen liittyy pyöräilyn vahvaan ja arvostettuun asemaan yhteiskunnassa ja täten muun muassa pyöräilyä suosivaan elinympäristöön. Taidon opettelun mahdollisuudet sekä varhaisen oppimisen hyödyt ovat suurimmat siellä, missä pyöräily nähdään merkittävänä kulkumuotona, ja jonka edistämiseen myös panostetaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa.

Kyselytutkimus oli osa Lissabonin yliopiston koordinoimaa L2Cycle-tutkimushanketta, jossa tarkastellaan pyöräilytaidon oppimiseen liittyviä tekijöitä kansainvälisesti yhteensä 29 maassa. Tutkimukseen osallistuneet olivat täysi-ikäisiä ja pyöräilytaidon oppineita. Osallistujat arvioivat oman pyöräilytaitonsa lisäksi lapsensa osalta vastaavat tiedot. Yhteensä tutkimukseen sisältyi Suomesta 906 pyöräilytaidon tapausta.

Alkuperäisjulkaisu:

Cordovil R, Mercê C, Branco M, Lopes F, Catela D, Hasanen E, Laukkanen A, Tortella P, Fumagalli G, Sá C, Jidovtseff B, Zeuwts L, De Meester A, Bardid F, Fujikawa R, Veldman S, Zlatar S and Estevan I (2022) Learning to Cycle: A Cross-Cultural and Cross-Generational Comparison. Front. Public Health 10:861390

Lähteet: STT Info /
Kuva: Arto Laukkanen


Muuta luettavaa muualta:

Taloudenhallintaan apua ja uusia ajatuksia

Lainamarkkinat ovat myös laajentaneet palveluitaan, ja kuka tahansa meistä aikuisista voi hakea lainaa netistä yhdestä palvelusta ja saada vastauksena useamman lainatarjouksen. Toisaalta myös lukemalla voi oppia lisää historiasta, jonka kautta kuitenkin lähes kaikki nykyajankin tapahtumat ovat selitettävissä. Ja jos sitten siitä talousrahasta jää ylimääräistä, niin ainahan naisena voi sitten shoppailla vaikka uusia vaatteita. Taloudenhallinnan ajatusten mukana tulevat helposti suunnitelmiin myös kierrättäminen ja oma hiilijalanjälki, kysymyksiä, joita pitää silloin tällöin miettiä. Taloudenasioita ajatellessa ja suunnitellessa voi vastaan tulla paljon termejä joista ei ole aiemmin kuullutkaan, kuten annuiteetti ja tasaerä. Tai voihan tilanne olla sellainenkin, että olet tilanteessa missä tarvitset apua toiselta, tai sinä olet se, joka antaa apuja arjen raha-asioiden hoitoon toisen puolesta.

1 thought on “Suomi on pyöräilytaidon oppimisen kärkimaita maailmassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *